Đổi thẻ cào

Tự động 100%, Tốc độ xử lý cực nhanh, Hỗ trợ 24/7  

Đổi thẻ cào chiết khẩu tốt nhất thị trườngXem Kỹ chiết khấu trước khi đổi thẻ cào sang tài khoản wed mua lại thẻ Garena hay zing. Hoặc rút về tài khoản khoản không mất phí rút nhé 

►Lưu Ý: Sai mệnh giá sẽ - 50% giá CARD nên nạp kỹ và chuẩn Không spam sẽ bị khóa tài khoản 

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đại lý 15% 16.6% 16.2% 16.2% 16.2% 16.6% 16.4% 16.4% 16.8%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đại lý 12.6% 12.6% 12.6% 12.6% 12.6% 12.6% 12.6% 13.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đại lý 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 19% 18% 18% 18%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đại lý 20.8% 20.8% 20.8% 20.8% 20.8% 20.8% 20.8% 20.8%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đại lý 13.8% 13.8% 17% 13.8% 13.8% 13.8% 17% 13.8% 13.8%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Đại lý 18.5% 18.5% 28% 18.5% 18.5% 18.5% 28% 18.5% 18.5% 19.5% 19.5% 19.5%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Đại lý 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đại lý 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8%